Gymnázium Stropkov

Zoznam vyučujúcich

 

 

PaedDr. Ivana Jecušková,  riaditeľka školy - dejepis - filozofia

Mgr. Elena Vasilkovázást. riaditeľky - dejepis - pedagogika

Ing. Andrej Belovežčík, PhD.   informatika, odborné stroj. predmety

PhDr. Tatiana Belovežčíková   anglický jazyk - ruský jazyk - dejepis

Ing. Slavomír Cichý anglický jazyk - geografia

Mgr. Anna Gonosová   biológia – hudobná výchova

Mgr. Alena Hančáková   slovenský jazyk - nemecký jazyk

Mgr. Róbert Hecko   nemecký jazyk - pedagogika

Mgr. Gabriela Homoľová biológia - chémia

Mgr. Jana Kasardová  ruský jazyk – ukrajinský jazyk

Mgr. Renata Madzinová   slovenský jazyk – anglický jazyk

Mgr. Mária Mihoková   fyzika - chémia

Mgr. Eva Paňková   matematika - fyzika

RNDr. Ľudmila Reiterová   biológia - anglický jazyk

Mgr. Marianna Sahajdová   matematika - informatika

Mgr. Valéria Senajová   dejepis - geografia

Mgr. Maroš Šturák   telesná výchova – občianska náuka

Mgr. Ingrid Zakovičová   anglický jazyk – ruský jazyk