Gymnázium Stropkov

Zoznamy absolventov Gymnázia Stropkov

Začíname uverejňovať zoznamy absolventov Gymnázia Stropkov. Každý týždeň jeden školský rok. 

 

  •  Školský rok 1952/53, kedy v Stropkove boli umiestnené triedy z Vranova nad Topľou: 1952 - 1953 
  •  Školský rok 1953/54, kedy v Stropkove boli umiestnené triedy z Vranova nad Topľou: 1953 - 1954
  •  Školský rok 1954/55, kedy v Stropkove boli umiestnené triedy z Vranova nad Topľou: 1954 - 1955
  •  Školský rok 1955/56, kedy v Stropkove boli umiestnené triedy z Vranova nad Topľou: 1955 - 1956
  •  Školský rok 1956/57, kedy v Stropkove boli umiestnené triedy z Vranova nad Topľou: 1956 - 1957
  •  Školský rok 1957/58, kedy v Stropkove boli umiestnené triedy z Vranova nad Topľou: 1957 - 1958