Gymnázium Stropkov

OZNAM

Z dôvodu opatrení s výskytom ochorenia COVID – 19 Gymnázium v Stropkove od 9. októbra 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Aktuálne informácie budú oznámené cez EDUPAGE.

 

PaedDr. Ivana Jecušková, riaditeľka školy

Gymnazisti opäť súčasťou medzinárodnej hodiny angličtiny

 

Začiatkom februára sme sa my, žiaci sexty, stali na 60 minút súčasťou jedinečnej medzinárodnej hodiny angličtiny Live Class. Miestom nášho „stretnutia“ bola  učebňa geografie, kde na nás čakal pripravený mikrofón, počítač s webkamerou, rýchly internet a taktiež trochu inak rozmiestnené lavice so stoličkami, ako na bežnej hodine. Keďže sme podobnú hodinu prvýkrát absolvovali aj pred necelým rokom, približne sme vedeli čo môžeme očakávať.

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

V školskom roku 2020/2021 na základe VZN PSK  Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov otvorí v 1.ročníku štvorročného štúdia v študijnom odbore 7902 J gymnázium 

2 triedy s počtom 38  žiakov.

 

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok:

•prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020,

•potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať

•riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020

•riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona (o spôsobe konania prijímacích skúšok) podľa pokynov MŠVVaŠ

 

    PaedDr. Ivana Jecušková, riaditeľka školy