Gymnázium Stropkov

Deň otvorených dverí na Gymnáziu v Stropkove

Pomaly sa prebúdzajúca predjarná nálada bola akousi predzvesťou zmien v živote skupiny mladých ľudí – deviatakov zo stropkovských základných škôl, ktorí v stredu 19. februára 2014 prijali pozvanie vedenia Gymnázia v Stropkove a v dopoludňajších hodinách navštívili našu školu. Po úvodnom privítaní riaditeľom školy RNDr. Jaroslavom Mikitom v školskej klubovni sa chlapci a dievčatá dozvedeli základné informácie o štúdiu na štvorročnom gymnáziu, pozreli si prezentáciu o školskej i mimoškolskej činnosti našich žiakov a potom s vedením školy a členmi žiackej školskej rady navštívili niektoré učebne, aby aspoň na pár minút boli účastníkmi hodiny angličtiny, nemčiny, informatiky či biológie.
Popoludní nás navštívila skupina piatakov základných škôl v sprievode svojich rodičov. Aj im boli poskytnuté základné informácie o štúdiu na osemročnom gymnáziu, súčasťou ktorých bolo aj jasné porovnanie hodinových dotácií prímy, sekundy, tercie a kvarty so zodpovedajúcimi ročníkmi základnej školy a tak vyvrátený mýtus o preťažovaní našich žiakov učivom. Žiaci i rodičia v sprievode pedagógov si potom prezreli nadštandardne vybavené jazykové učebne, učebne biológie a informatiky.

Veríme, že priestory a atmosféra našej školy oslovili starších, ale najmä mladších návštevníkov.
Tešíme sa na vás!