Gymnázium Stropkov

ISIC/EURO

Pri využívaní zliav s preukazom žiaka ISIC/EURO<26 v cestovaní alebo v obchodoch a iných miestach je potrebné, aby na preukaze bola riadne umiestnená a originálnou fóliou prelepená fotografia držiteľa preukazu. Držiteľ musí byť na fotografii jednoznačne rozpoznateľný. Určite nestačí mať fotografiu len vloženú spolu s preukazom do obalu. V prípade, že na preukaze nebude správne umiestnená a originálnou fóliou prelepená fotografia držiteľa, takýto preukaz bude považovaný za neplatný a žiak nemá právo získať zľavy a výhody. Dopravcovia môžu takémuto žiakovi dať pokutu a nechať ho doplatiť plné cestovné.Vo vašom vlastnom záujme si fotografiu na preukaz, prosím, riadne nalepte.