Gymnázium Stropkov

Pozvánka na Deň otvorených dverí

 

Riaditeľstvo Gymnázia v Stropkove


pozýva


všetkých rodičov žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ako aj samotných deviatakov

na Deň otvorených dverí Gymnázia v Stropkove.

Podujatie sa uskutoční v stredu 4. marca 2015 v čase od 8:00 do 12:00 v priestoroch našej školy.

 

Zároveň pozývame aj rodičov žiakov piatych ročníkov základných škôl na informatívne stretnutie, kde im budú poskytnuté podrobné informácie o osemročnom štúdiu na Gymnáziu v Stropkove. Stretnutie sa uskutoční tiež v stredu 4. marca 2015 o 15:00 v klubovni školy na štvrtom poschodí.
Tešíme sa na vás.


Ing. Slavomír Cichý, riaditeľ školy