Gymnázium Stropkov

Deň otvorených dverí

Blížia sa dôležité obdobia: čas, kedy sa deviataci rozhodujú pre ďalšie štúdium na stredných školách a prvé kolo prijímacích skúšok. Rozhodli sme sa teda, že žiakom posledných ročníkov základných škôl v Stropkove a okolí uľahčíme ich výber a ukážeme im niečo “z našej kuchyne”. V utorok dopoludnia prijali naše pozvanie deviataci zo všetkých štyroch stropkovských základných škôl i zo základnej školy z Havaja. Bohužiaľ, kvôli chrípkovej epidémii bolo žiakov menej ako zvyčajne.
Všetci sme sa stretli v klubovni školy, kde hostí privítal riaditeľ školy Ing. Slavomír Cichý, ktorý vo svojom príhovore stručne zrekapituloval históriu školy a oboznámil žiakov so štúdiom na škole. Po ňom sa slova ujali členovia Žiackej školskej rady Carly Cichá a Filip Vašš s obrazovou prezentáciou mimoškolských aktivít rady.


Deviataci potom navštívili netradičnú hodinu slovenského jazyka a literatúry, kde sa v réžii pani profesorky Mgr. Renáty Madzinovej stretli s francúzskym kráľom Ľudovítom XIV., úspešným dramatikom Moliérom a vychutnali si aj úryvok z jeho divadelného predstavenia.
V učebni anglického jazyka letecká spoločnosť pani profesorky PhDr. Tatiany Belovežčíkovej so sympatickými stewardkami umožnila vyhliadkové lety nad rozličnými aktivitami študentov, ktorí u nás študujú angličtinu.
Deviataci milujúci nemčinu si mohli u pána profesora Mgr. Róberta Hecka vyskúšať svoje vedomosti z jazyka, ale aj z geografie a histórie nemecky hovoriacich krajín.
Ruštinári si zase za starostlivého pohľadu Mgr. Jany Kasardovej a Mgr. Ingrid Zakovičovej vyskúšali rozličné aktivity spojené s čítaním z pier, maľovaním matriošiek a skladaním hlavolamov.
Kto mal rád biológiu, Kto má rád biológiu našiel sa v učebni biológie plnej zaujímavých pomôcok,
vedeckej, laboratórnej techniky, mohol vidieť netradičné pokusy alebo skúmať preparáty
digitálnym mikroskopom. Vedecké prekvapká pripravili Mgr. Anna Gonosová a Mgr. Gabriela Homoľová s kolektívom ochotných vedychtivých tretiakov.
Vyučujúci informatiky Ing. Andrej Belovežčík, PhD. spolu s prváčkou Sárou Polivkovou umožnili zvedavcom vyskúšať si prácu s trojrozmernými modelmi na dvojrozmernej obrazovke.
A v laboratóriu fyziky si väčšina návštevníkov vyskúšala “demo verziu” testu z matematiky, s ktorým sa stretnú na prijímacích pohovoroch. Testy zostavila a spolu so žiakmi vyhodnotila Mgr. Eva Paňková.
Chcem sa poďakovať pani zástupkyni PaedDr. Ivane Jecuškovej za organizáciu Dňa otvorených, ako všetkým kolegom, ktorí medzitým zabezpečovali vyučovací proces a zároveň aj všetkým gymnazistom za spoluprácu pri organizovaní Dňa otvorených dverí a pri tom vyjadriť nádej, že všetky naše aktivity ešte viac zatraktívnia naše staré dobré stropkovské Gymnázium.