Gymnázium Stropkov

OZNAM

 
 
OZNAM 

 
Riaditeľ Gymnázia v Stropkove oznamuje žiakom a ich rodičom,
že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční
dňa 3. septembra 2018 o 10:00 hod. v átriu školy.

V prípade nepriaznivého počasia sa stretneme v telocvični.
 
Prajem všetkým žiakom a mojim kolegom úspešné vykročenie do nového školského roka,
veľa optimizmu a radosti z vlastnej práce.
 
 
 
Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy