Gymnázium Stropkov

Pozvánka na plenárne zasadanie RZGS


Riaditeľstvo Gymnázia v Stropkove pozýva všetkých rodičov na mimoriadne plenárne zasadanie

RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 
 Gymnázia v Stropkove,

ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2018 o 15:30 v klubovni školy na 4. poschodí.
Po plenárke sa uskutočnia triedne aktívy. Gymnázia Stropkov 
 

Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy