Gymnázium Stropkov

Ako na prijímačky na Gymnáziu?

 

Je začiatok marca a s predlžujúcimi dňami sa do hláv deviatakov čím ďalej tým viac neodbytne dostávajú myšlienky
o svojej stredoškolskej budúcnosti.
Gymnázium v Stropkove ponúka všetkým, ktorí majú záujem
o štúdium na tejto škole stráviť užitočné a zaujímavé sobotné dopoludnie dňa 23. marca 2019, kedy si každý, koho trápi stres z prijímacích skúšok môže vyskúšať absolvovať modelové testy prijímačiek zo slovenského jazyka a matematiky s následným vyhodnotením.
Uvítame aj prítomnosť rodičov, ktorým vedenie školy poskytne akékoľvek informácie o prijímacom konaní a ďalšom štúdiu na stropkovskom gymnáziu.
Prehliadka celej školy je samozrejmou súčasťou návštevy.

Stretnime sa teda v sobotu 23. marca 2019 o   9:30 v klubovni školy na 4. poschodí.

Tešíme sa na vás.

 

Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy