Gymnázium Stropkov

OZNAM o rodičovskom združení

 

 
 
 Vážení rodičia pozývame Vás na 
 
rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 17. decembra 2019 (utorok) o 15:30 hod. .
Výbor ZR pri GSP bude zasadať o 16:30 hod.   v učebni fyziky (3. poschodie).
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
 
 
  
                                                                                         PaedDr. Ivana Jecušková, riaditeľka školy