Gymnázium Stropkov

OZNAM

 

 

Vedenie školy, vzhľadom na rozhodnutie ZŠ Konštantínova o vyhlásení chrípkových prázdnin a uzavretí školskej jedálne, rozhodlo, že vyučovanie v dňoch 12. a 13. marca 2020 prebehne v skrátenom režime.

 Ďakujeme za pochopenie.

 

  PaedDr. Ivana Jecušková, 
riad. školy   

  

   Časový rozvrh vyučovacích hodín:

   0. vyuč. hod.   7:00   –   7:45
   1. vyuč. hod.   7:55   –   8:25
   2. vyuč. hod.   8:30   –   9:00
   3. vyuč. hod.   9:05   –   9:35
   4. vyuč. hod.   9:50   –  10:20
   5. vyuč. hod.  10:25  –  10:55
   6. vyuč. hod.  11:00  –  11:30
   7. vyuč. hod.  11:35  –  12:05