Gymnázium Stropkov

OZNAM

 

 

Riaditeľka školy
v nadväznosti na vyhlásenie záverov Krízového štábu SR rozhodla,
v súlade s  § 150  ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásiť

na piatok 13. marca 2020 „RIADITEĽSKÉ VOĽNO.“

Od pondelka 16. marca 2020 platí rozhodnutie Krízového štábu SR,
že vyučovací proces bude prerušený minimálne do piatka 27. marca 2020.

 Aktuálne informácie Vám budú oznámené cez edupage.

 

  PaedDr. Ivana Jecušková, 
riad. školy