Gymnázium Stropkov

OZNAM

 
 

Otvorenie školského roka sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda) v budove gymnázia v kmeňových triedach.

Z dôvodu dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení budú žiaci vstupovať do budovy len cez vchod pri drevenom altánku

Časový harmonogram vstupu:

•9.30 hod. I. A, I. B stretnutie pri altánku

•9.30  hod. – 9.40 hod. II.A, II. B

•9.45 hod. – 9.50 hod. III. A, VII. SP

•9.50 hod. – IV. A, IV. B

Pri vstupe do budovy:

•je žiak povinný mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky,

•žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na webovej stránke školy.

Po príchode do školy sa žiaci zdržiavajú vo svojich kmeňových triedach, dodržiavajú zásady R-O-R (Ruky – Odstup – Rúško).

Tešíme sa na Vás a veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou a pochopením zvládneme školský rok 2020/2021 úspešne.

 

PaedDr. Ivana Jecušková
riaditeľka školy