Gymnázium Stropkov

OZNAM

 
 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o dezinfekčnosti danej osoby (https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2992020/). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

 

V prípade potreby kontaktujte kanceláriu školy (tel. č. 054/7422986, skola @gymstrop.edu.sk) alebo riaditeľku školy (tel. č. 0904688956)

 

PaedDr. Ivana Jecušková
riaditeľka školy