Gymnázium Stropkov

OZNAM

 

 
 

Vláda SR prijala Uznesenie č. 808, ktorým vyhlásila lockdown od 1. januára do 24. januára 2021. Od 11. januára 2021 budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Po ukončení lockdownu od 25. januára 2021 by mali prejsť na prezenčnú formu vzdelávania aj stredné školy, za podmienok pretestovania podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovanie z 8. – 10. januára 2021 na 22. – 24. januára 2021.
 
Na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/ nájdete manuál „Návrat do škôl“
 
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť RÚVZ vo Svidníku.
Minister školstva vydal rozhodnutie (4.1. 2021) upravujúce termíny testovania žiakov, prijímacieho konania na stredné školy a maturít.
 
Klasifikácia
Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa môže predĺžiť do 31. marca 2021.
 
Maturity
Ruší sa externá časť maturitnej skúšky (test). Písomná forma internej časti (sloh) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021. (presný termín určí minister do 31. marca). Ústna forma maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17.mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.
 
Prijímacie konanie
Prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 (podľa potreby aj 4. mája). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája 2021 (podľa potreby aj 11. mája).

 

 
PaedDr. Ivana Jecušková, riaditeľka školy