Gymnázium Stropkov

Ruský film v škole

Dňa 6. novembra 2015 sme prijali pozvanie Zväzu Rusov v Košiciach zapojiť sa do akcie Ruský film v škole. Žiaci sekundy a kvarty prežili netradične dve vyučovacie hodiny ruského jazyka . V klubovni si najprv pozreli ruskú rozprávku “Seraja šejka“. Následne sa rozdelili do skupín a zmerali si sily v kvíze a tajničke, ktoré preverili ich jazykové znalosti z ruštiny. Dopoludnie sa končilo tvorivou dielňou. Všetci sa zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajší obrázok z už spomenutej rozprávky.

 

Mg.Jana Kasardová a Mgr.Ingrid Zakovičová