Gymnázium Stropkov

OLYMPIÁDA v ANGLIČTINE

Dňa 21. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo 28. ročníka OLYMPIÁDY v ANGLICKOM JAZYKU. V písomnej a ústnej časti si zmerali sily najlepší študenti z jednotlivých tried nášho gymnázia. Písomná časť pozostávala z testu, v ktorom sa testovalo čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba. Ústnu časť tvorila práca s obrázkami a dialóg na zadanú tému.

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sú:


Kategória 2B
1. Adam Gazdič, IV.A
2. Filip Vašš, III.A
3. Jana Forintová, IV.A


Kategória 2A
1. Sára Polivková, I.B
2. Barbora Zakovičová, II.B
3. Samuel Jobko, I.B


Kategória 1B
1. Gregor Gonos, KV
2. Alexander Madzin, KV
3. Sofia Jakubová, KV


Kategória 2C2
Caroline Cichá, III.A


Víťazom blahoželáme a držíme palce na obvodnom kole v januári ;-)