Gymnázium Stropkov

Dvere do sveta dospelých sú pootvorené, vstúpiť už musí každý sám …

V jeden májový pondelok nastal deň, keď sme si plne uvedomili, že sme na prahu dospelosti a pred sebou máme dvere zvané maturita. Dôležitosť a neodvratnosť tohto momentu sme si uvedomili, keď sme všetci maturanti stáli v prvý maturitný deň pri predstavovaní predsedov odborných maturitných komisií z iných škôl. Vedeli sme, že ide do tuhého. Nastal čas, keď sme svoje úsilie mali zúročiť v nami vybraných predmetoch. 

 

 

Do prvej maturitnej miestnosti sme vstupovali s úzkosťou, ba až strachom. Po vytiahnutí otázky to raketovým tempom začalo... Zmiešané pocity sme museli premeniť na dokonalé sústredenie a využiť naplno 20 minútový čas prípravy. Po uplynutí tohto času sme nesmelo vykročili pred maturitnú komisiu, ktorá dôsledne sledovala našu prezentáciu vedomostí. Po dvadsať minútovej odpovedi sme si mnohí vydýchli, ale stále sme ešte v napätí čakali na vyhodnotenie. Pri vyhodnotení mnohým z nás búšilo srdce ostošesť, až kým nám nebola prednesená výsledná známka. Po zaznení známky sa v srdci rozliala  spokojnosť z dobre odvedenej práce. 

Prvý krôčik sme zvládli, lenže nás čakali ešte ďalšie 3 predmety, aby sme mohli povedať, že sme zmaturovali. Za každým zvládnutým predmetom sa v nás prebúdzala väčšia istota a dôvera vo vlastný rozum a získané vedomosti. Až po úspešnom zvládnutí posledného predmetu v nás vypukla nesmierna radosť a neopísateľné emócie. Už len to vykričať do sveta ... 

O niekoľko dní nás však ešte čakala príjemná čerešnička na torte. Ako pohľadní mladí muži v oblekoch a nádherne vyobliekané mladé dámy sme si prišli prevziať z rúk našich obetavých triednych učiteľov maturitné vysvedčenia. Tieto slávnostné chvíle v kaštieli sa niesli v atmosfére dôstojnosti,  úcty a  vďačnosti voči tým, ktorí nás na našej stredoškolskej ceste sprevádzali. Vďaka našim učiteľom sme tam už nestáli ako nesmelí prváčikovia, ale ako sebavedomí a vzdelaní mladí ľudia pripravení uplatniť nadobudnuté vedomosti v štúdiu na vysokej škole alebo v  bežnom živote. Podaná ruka od pána primátora, pána riaditeľa i zástupkyne školy bola poslednou bodkou za príbehmi našich tried. Dvere do sveta dospelých sú pootvorené, vstúpiť už musí každý sám …

 

Števo Petro

Gymnázium v Stropkove