Gymnázium Stropkov

Piaty študentský ples stropkovských gymnazistov otvorila Ivana Ondriová


 1 

Vo fašiangovom defilé stropkovských plesov v piatok 23.januára 2015 pokračovali aj stropkovskí gymnazisti svojím tak trochu jubilejným 5.plesom študentov Gymnázia v Stropkove, ktorý sa konal v hoteli Ondava. O osemnástej hodine sa na úvod prihovorila predsedníčka žiackej školskej rady Miška Donnerová. Po nej riaditeľ Gymnázia v Stropkove Slavomír Cichý privítal a predstavil hosťa plesu - stropkovskú rodáčku, úspešnú mladú talentovanú spisovateľku, absolventku našej školy Ivanu Ondriovú, ktorá po krátkom príhovore obligátnym úderom gongu 5. ples otvorila. Organizátori sa rozhodli vytvoriť novú tradíciu - pozývať na otvorenie budúcich plesov našich absolventov, ktorí sa svojou prácou zapísali do širokého povedomia spoločnosti.
Vzápätí v prítmí na parket vplávali štyri páry tanečníkov, aby za tónov Straussovho valčíka vytvorili tú správnu vznešenú plesovú atmosféru. Netrvalo dlho a parket sa zaplnil do posledného miesta.
Po niekoľkých tanečných kolách konferencieri plesu Šimona Tomková a Dano Soóš vyzvali mužskú štvorčlennú komisiu zloženú z dvoch pedagógov a dvoch študentov, aby vytipovali adeptky na Kráľovnú plesu. Rovnakú úlohu mala aj ženská časť, ale v opačnom garde. O hodinu sa prítomným predstavilo desať kandidátov na Kráľa plesu a desať kandidátiek na Kráľovnú plesu. O kráľovskom páre rozhodovalo tajné hlasovanie študentov počas zábavy.


Plesovú náladu spestrilo aj vystúpenie pani Michaely Sušinovej, ktorá tiež študovala na našom gymnáziu, ako aj spoločný duet s našou súčasnou študentkou Romanou Šmilňákovou zo IV.B.
Príjemným zistením z pohľadu nás, učiteľov, bola skutočnosť, že naša mládež miluje rytmus a tóny tunajších ľudových piesní minimálne rovnako ako takzvanú modernú hudbu. Na parkete bolo možné tú energiu a radosť z tanca i z mladého života priam uchopiť.
Okolo pol jedenástej začalo očakávané žrebovanie bohatej tomboly so 66 cenami od našich sponzorov, ktorých uvádzame na inom mieste týchto novín. Pozoruhodný výkon pri vedení dlhého, ale vzrušujúceho žrebovania tomboly podala kolegyňa Gabika Homoľová.
Vyvrcholením celého plesu bolo vyhlásenie Kráľa a Kráľovnej plesu. Kolegyňa Valika Senajová, ktorá mala na starosti všetky úkony spojené s touto úlohou, slávnostne vyhlásila mená kráľovského páru 5. študentského plesu Gymnázia v Stropkove: Kráľom plesu sa stal Maroš Bočkai zo IV.B a Kráľovnou plesu Denisa Beriková z I.A. Krásne kráľovské dary im odovzdala Ivana Ondriová. Srdečne blahoželáme!
Zábava pokračovala až do skorých ranných hodín. Ťažko si však predstaviť výbornú plesovú náladu, ktorá v tie večerné a nočné hodiny vládla priestorom hotela Ondava, bez dlhých a dôkladných príprav a pomoci zo strany kolegýň Valérie Senajovej, Gabriely Homoľovej, Eleny Vasilkovej, Ingrid Zakovičovej, no najmä kolegu Róberta Hecka, pod vedením ktorého žiacka školská rada organizovala všetky doterajšie študentské plesy.
Vďaka patrí aj členom hudobnej skupiny SABA i ochotnému personálu hotela Ondava. Osobitné Ďakujem patrí všetkým sponzorom, ktorí finančne i vecne podporili túto spoločenskú akciu našich študentov.
Tešíme sa na 6.ples študentov Gymnázia v Stropkove v roku 2016!