Gymnázium Stropkov

Viktória Harmadová - 1. miesto

V piatok 27.2.2015 s v mestkej knižnici uskutočnilo vyhlásenie výsledkov "Výtvarný Stropkov 2015". Na prebiehajúcej výstave sme videli aj práce naších študentov (Slávka Cichá, Viktória Harmadová,...).   S potešením môžeme konštatovať, že čipky (na obrázku)  Viktórie Harmadovej z 1.A sa umiestili na prvom mieste.

Blahoželáme.