Gymnázium Stropkov

Triumfálne zavŕšenie gymnaziálneho štúdia Juraja Kasardu!

Juraj opäť víťazil!
V dňoch 12.4. až 14. 4. 2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo celoštátne kolo SOČ, kde sa umiestnil na krásnom druhom mieste a postúpil na medzinárodné kolo, ktoré bude koncom júna v Prahe.
V dňoch 30.4 až 2.5. 2015 pokračoval v súťažiach na celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v Bratislave. Po vedomostnom teste a bravúrnej obhajobe práce sa stal víťazom. Jeho práca o bojoch na rieke Ondava počas druhej svetovej vojny zaujala aj porotkyne zo SAV a Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ho oslovili na spoluprácu a publikovanie jeho výsledkov práce v historických časopisoch.


Juraj, prajeme Ti veľa nadšenia pri ďalšom skúmaní našej histórie.