Gymnázium Stropkov

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

Eu den 1 EU den 2 EU den 4

Podujatie Európsky deň jazykov sa teší veľkej obľube u študentov Gymnázia v Stropkove. V tomto roku sa podujatie konalo v dvoch blokoch. Moderátormi boli študenti Katka Horňáková a Mišo Sivák z 3.A. V úvode porozprávali divákom o potrebe štúdia a ovládania cudzích jazykov, ako aj o histórii tradície Európskeho dňa jazykov, ktorý sa koná po celej Európe už od roku 2001.

 

V prvom bloku si zúčastnené triedy zmerali sily vo svojich vedomostiach o jazykoch všeobecne a zároveň preukázali cit pre jazyky, ktoré sa bežne nepoužívajú. Nechýbala ani súťaž o najdlhší, najkrajší a najširší jazyk a dozvedeli sa, ktorý je „vhodný“ na štúdium ktorého jazyka. Zlatým klincom bola úloha, v ktorej mali vymyslieť vlastný text na refrén piesne Yellow Submarine od Beatles. Text mal byť v šarišskom alebo rusínskom nárečí. Vtipné texty ocenili všetci zúčastnení búrlivým potleskom.

V druhom bloku programu Európskeho dňa jazykov sme nadviazali na tradíciu z minulého roka – a síce vlastné spracovanie tém s prvkami dramatizácie. Teraz si študenti mohli vybrať z anglicky alebo nemecky hovoriacich krajín.

Študenti 1.B v poučnej prezentácii predstavili nemecky hovoriace krajiny: Spolkovú republiku Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Na názorných papierových modeloch  ukázali najvýznamnejšie pamiatky v týchto krajinách.

Po nich nastúpili študenti sexty s prezentáciou o Austrálii. Moderátori – „rodení Austrálčania predstavili svoju krajinu turistom, cestujúcim po tejto ostrovnej krajine, vrátane typických zvierat a ukážok austrálskej kuchyne. Vyvrcholením bol tradičný tanec domorodých obyvateľov – aborigénov.

Študenti z 2.A stvárnili vo svojej prezentácii Írsko. Predviedli tradičnú írsku hudbu, tance, najvýznamnejší sviatok –St Patrick's Day, írske symboly a šport rugby.

V závere sa vystúpili študenti 3.A a zaviedli nás do Anglicka. Hneď na úvod sme videli kráľovnu s čestnou strážou Jej Veličenstva. Nechýbala balkónová scéna Rómea a Júlie, promócie študentov z Oxfordu, futbalisti z Manchestra United, či koncert Beatles. Skupine sa najviac potešil početný fun-klub dievčat z 1.A.

V závere komisia v zložení Ing. Cichý, riaditeľ školy,  PhDr. Tatiana Belovežčíková, učiteľka angličtiny a Mgr. Róbert Hecko, učiteľ nemčiny vyhodnotila výsledky  vo vedomostnej súťaži a tri najlepšie triedy získali diplomy a triedne plagáty, a to 1.miesto: 2.A, 2. miesto: 1.B, 3. miesto: 3.A. Kolektívom piatich tried (1.A, 1.B, sexta, 2.A a 3.A) , boli udelené certifikáty za aktívnu účasť na tohtoročnom Dni jazykov a pochutili si na sladkých odmenách – tortách.

Verím, že takáto forma neformálneho učenia má svoje miesto pri vzdelávaní, o čom svedčí to, že študenti sa bavili a uvoľnená myseľ prijíma informácie a podnety oveľa intenzívnejšie, a učenie je efektívnejšie.

 

PhDr. Tatiana Belovežčíková,

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov