Gymnázium Stropkov

Mikulášku, dobrý strýčku ...

V piatok ( 4. 12.) sa nám, žiakom sekundy a kvarty, splnil tajný sen. Triedne učiteľky nám pripravili v klubovni školy zábavné dopoludnie. Doma sme si nechali učebnice aj zošity a svoje schopnosti a zručnosti sme si vzájomne zmerali zábavnou formou.


Aby to nebolo len o meraní vedomostí, dopoludnie začalo peknou rozprávkou SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV. Nikomu neprekážalo, že namiesto otravnej reklamy prerušil sledovanie filmu príchod Mikuláša s anjelom a čertom, ktorí rozdávali sladkosti.
Mimikou a gestikuláciou sme sa pokúšali rozlúštiť príslovia, kreslili indície, aby sme ľahšie rozlúskli názvy literárnych diel. Najzábavnejšia bola slepá mapa, ktorá preverila našu orientáciu aj vedomosti z geografie. Najprv sme museli uhádnuť mesto, a potom sme sa snažili čo najpresnejšie umiestniť značku na mape, kde sa mesto nachádza.
Aj keď sme si navzájom merali sily, nebolo dôležité kto bude prvý alebo druhý. Víťazom bola dobrá nálada a odmenou pre všetkých boli balíčky plné sladkostí.

 

žiaci sekundy a kvarty