Gymnázium Stropkov

Štúrovo pero

Do Zvolena sme sa s naším časopisom Elán vybrali už 28. apríla, aby sme sa v knižnici Ľudovíta Štúra naučili lepšie písať články a tvoriť časopis. Príklad sme si brali od tých najlepších. Konštruktívnu kritiku sme totiž prijali od Pavla Vitka, Patrika Hermana a mnohých iných známych novinárov. Vo Zvolene sme ostali až do nasledujúceho dňa, aby sme sa dozvedeli výsledky súťaže. Hoci sme nevyhrali žiadnu cenu, skutočnou výhrou sú pre nás nové vedomosti a skúsenosti...

Redakčná rada Elánu