Gymnázium Stropkov

Pozvánka na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 
Riaditeľstvo školy pozýva rodičovskú verejnosť na 
 
PLENÁRNE ZASADNUTIE 
Združenia rodičov Gymnázia v Stropkove
 
ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 sa o 15:30 v klubovni školy na 4. poschodí.
Po plenárnom zasadnutí sa v jednotlivých triedach uskutočnia triedne aktívy a po nich sa v učebni fyziky
na 3. poschodí sa s vedením školy stretnú členovia Rodičovskej rady.
 
Ing. Slavomír Cichý
riaditeľ školy