Gymnázium Stropkov

Návšteva bádateľského laboratória

Už po niekoľký krát mali naši žiaci druhého ročníka možnosť absolvovať návštevu bádateľského laboratória v Košiciach.


V zábavnom technickom centre SteelPark je umiesnených viac ako 50 interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, magnetizmu, hutníctva.
Žiaci sa mohli pod vedením lektorov vybrať po stopách fyzikálnej veličiny, mali možnosť vymyslieť novú fyzikálnu veličinu a jej jednotku, odmerať hlasitosť “chrumkania” čipsov, “štrgavosti” kľúčov. Druhá skupina žiakov zatiaľ objavovala záhradu 3D obrazu.
Pre každého žiaka boli pripravené pracovné listy, ktoré obsahujú tvorivé a zaujímavé úlohy týkajúce sa témy z matematiky či fyziky.