Gymnázium Stropkov

Trénerky prvej pomoci

Naša cesta za poznaním do Terchovej začala v novembri. S obrovským záujmom a zvedavosťou sme vyrazili na celoslovenský kurz ¬„Projekt Prvej Pomoci“, ktorý je známy aj pod názvom „3P“. Tento celoslovenský kurz organizuje Mládež Slovenského Červeného kríža v spolupráci s členmi Expertnej skupiny SČK pre prvú pomoc. Do Žiliny sme došli vlakom, kde to všetko začalo. Po prvýkrát sme videli tváre, s ktorými sme mali stráviť 5 dní. Netušili sme, že aj za takýto krátky čas zanechajú v našom živote hlbokú stopu. Autobusom sme sa všetci spoločne odviezli do Terchovej, školy v prírode Šípková. Po ceste sme na seba zazerali a rozmýšľali sme, či sa týchto päť dní budeme trápiť vedomosťami, alebo si ich vychutnáme plnými dúškami.


Hneď po príchode nám dali vstupný test. Počas nekonečného čakania na výsledky, sme sa začali navzájom zoznamovať. Na záver dňa nás rozdelili do menších skupiniek, tzv. Home groups. Nasledujúce dni, hneď po skončení prednášok, sme sa po večeroch stretávali, aby sme si precvičili praktické ošetrovanie zranení a nakoniec zhodnotili celý deň.
Každý deň prebiehal podľa približne rovnakého režimu. Vstávali sme o siedmej na raňajky, o ôsmej sa začínali prednášky kombinované s ošetrovaním zranení. Prednášky boli podávané lektormi, v reálnom živote záchranármi a lekármi, veľmi pútavým spôsobom a zaujímavo. V piatok, na záver dňa, nám pripravili „modelovky“, chodili sme v skupinkách po celej chate, kde boli rozmiestnené rôzne situácie. Našou úlohou bolo čo najrýchlejšie rozpoznať zranenie a správne ho ošetriť. Denne sme sa po skončení programu po nociach stretávali v spoločenských miestnostiach bez lektorov a bližšie sa spoznávali. Keďže v celom areáli nebol signál ani žiadne wi-fi, mali sme viac času na prehlbovanie dnes tak vzácnych medziľudských vzťahov.
Predposledný deň bol venovaný metodike učenia a zvládaniu problémových situácií, s ktorými sa v budúcnosti budeme stretávať. Na konci dňa nás čakala prvá z trojice skúšok – KPR (kardio-pulmonálna resuscitácia). To, ako veľmi sme sa zblížili, sa prejavilo vtedy, keď bol niekto zavolaný na skúšku, či z nej vyšiel. Odchádzajúci i prichádzajúci šli za potlesku a podpory ostatných, vyobjímaní, či už to bolo objatie úspechu alebo neúspechu.
Posledný deň bol na psychiku najnáročnejší. Ráno sme začali výstupnými testami, ktoré pozostávali zo štyridsiatich otázok, bola to druhá časť skúšky. Poslednou etapou skúšky boli prednášky. Mali sme si pripraviť 5 - 7 minútovú prednášku o vopred vytiahnutej téme. Keďže to bolo odborne veľmi náročné, predchádzal tomu veľký stres. Po čase sme sa vystriedali a po väčšine aj úspešne zvládli. Poobede nám už len rozdali naše trénerské preukazy a certifikáty. Nasadli sme do autobusu, ktorý nás odviezol na Žilinskú stanicu. Cesta späť však už vyzerala úplne inak ako tam. Spievali sme hymnu Červeného kríža a zároveň pociťovali nostalgiu. Boli sme smutní, že to končí, ale šťastní, že sme sa spoznali a vzájomne si rozumeli. Lúčenie bolo emotívne, no všetci sme boli radi, že sme sa spoznali. Získali sme tak nielen množstvo nových vysoko odborných vedomostí a praktických skúseností, ale aj množstvo kamarátstiev a nezabudnuteľných zážitkov.


Dnes sme už trénerky prvej pomoci, zvládli sme kurz „3P“, získali titul „Trénera prvej pomoci Mládeže SČK“. Sme pripravené pracovať s deťmi a mládežou pri praktickom trénovaní jednotlivých postupov prvej pomoci. Aj naďalej máme ambície odborne rásť, zdokonaľovať sa a šíriť povedomie o prvej pomoci medzi ostatných ľudí.

 

Barbora Zakovičová, Kristína Patakyová (II.A, Gymnázium Stropkov)