Gymnázium Stropkov

Osemnásť (18! :) ) úspešných riešiteľov medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2017

 

Začiatkom novembra sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Okrem druhákov, za ktorých súťažila iba jedna skupina, sa súťaže zúčastnili všetci študenti, ktorí majú informatiku vo svojom rozvrhu.  

Dnes sú už známe výsledky a my môžeme konštatovať, že máme spolu 18 úspešných riešiteľov a z nich najlepší je Tobiáš Petranin z kvarty. Tobiáš dosiahol 73,34 bodov z 80 možných a v rámci Slovenska má percentil 98!!!. Nielen Tobiášovi, ale aj ďalším úspešným riešiteľom blahoželáme. Všetkým prajeme veľa chutí do štúdia informatiky.

Úspešní riešitelia podľa abecedného poradia:

Oliver Čakloš
Marián Danko
Gregor Gonos
Sofia Jakubová
Samuel Jobko
Miroslav Kapa
Šimon Kolcun
Viktor Konečný
Martina Kopčáková
Tomáš Križanovský
Alexander Madzin
Damián Motyka
Nikola Mražiková
Eduard Paňko
Tobiáš Petranin
Štefan Petro
Patrik Sahajda
Daniel Sokol