Gymnázium Stropkov

GYMNAZISTOM VINŠUJÚ AŽ Z VIETNAMU

Všetkým nám zo stropkovského gymnázia zaželali šťastné a veselé Vianoce študenti z hlavného mesta Vietnamu, Hanoi a tiež vysokoškoláci z juhu, zo Saigonu!
Túto medzinárodnú spolupráci začali rozvíjať žiaci terajšej kvarty, ktorí sa zúčastnili koncom júna 7-dňového pobytového anglického tábora v Ľubovnianskych kúpeľoch, kde nadviazali pekné priateľstvá s inými deťmi z Litvy, Lotyšska, Španielska, Chortvátska, Čiech aj Vietnamu, ktoré intenzívne pretrvávajú až dodnes. Keďže ďaleký Vietnam bol pre nás veľkou neznámou a boli sme zvedaví na ich zvyky a tradície počas vianočných sviatkov, poprosili sme kamarátov aj učiteľov z Headstart Vietnam o poskytnutie zopár informácií. Na naše veľké prekvapenie prišiel videozáznam v anglickom jazyku z ďalekého Saigonu, kde má škola pobočku univerity! Okrem Vianoc, študenti spomínali aj oslavu nového roka na prelome januára a februára, zaspievali tradičnú pieseň vo vietnamčine, či svetoznámu Jigle bells, ktorú sme si počas Dňa jazykov pospevovali s spolu s nimi. Na konci odznel vianočný vinš a prianie, aby sme sa v júni stretli opäť a to v kempe a tiež na návšteve u nás v škole!
Boli sme radi, že nám moderná technika sprostredkovala toto živé vysielanie a mohli sme všetkým žiakom školy priblížiť tak vzdialenú, ale teraz už všetkým o čosi bližšiu krajinu.

RNDr. Ľudmila Reiterová a žiaci kvarty