Gymnázium Stropkov

2% z DANE

 


Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy,

 

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov aj nášmu Rodičovskému združeniu pri Gymnázia v Stropkove. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Ak sa rozhodnete prispieť, chceli by sme Vás požiadať o vyplnenie a podpísanie vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% dane (vyplňuje a podpisuje daňovník) a priloženie potvrdenia o zaplatení dane (ktoré Vám vydá na požiadanie zamestnávateľ).

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť z tejto stránky alebo si ho vyžiadajte u triedneho učiteľa svojho dieťaťa.  Vyplnené a podpísané tlačivá môžete odovzdať do 25. 04. 2018 aj v kancelárií školy. Naši zamestnanci ich potom doručia na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich doručte na príslušný daňový úrad do 30. 04. 2018.

Sťahujte:
 Vyhlásenie o poukázaní sumy
Potvrdenie o zaplatení dane