Gymnázium Stropkov

Zúčastnili sme sa na projektoch CEP-u

 

10. októbra sme sa zúčastnili na projektoch Centra pre európsku politiku – „Rozhoduj o Európe“ a „Patrí politika do školy?“. V projekte „Rozhoduj o Európe“ sme na modelovom zasadnutí Rady Európy schválili smernicu o plastovom odpade. Jej schváleniu predchádzala diskusia jednotlivých členských štátov EÚ, ktoré sme si vyžrebovali. V projekte „Patrí politika do školy?“ sme si vyskúšali konkrétne riešenie problému v mieste, kde žijeme.