Gymnázium Stropkov

Mladí mladým (aby minulosť západného Balkánu nebola našou budúcnosťou)

 

Prostredníctvom projektu Centra pre európsku politiku, ktorý podporilo aj Ministerstvo spravodlivosti SR sme 17. – 19. septembra spoznávali príbeh vojny v bývalej Juhoslávii (1992- 1995). Prvú časť projektu exkurzia do Chorvátska (Vukovar) a Bosny (Srebrenica, Tuzla) už máme za sebou. Usilovne pracujeme na druhej časti – spracovávame výstupy z projektu.  Počas exkurzie sme navštívili miesta priamych bojov. Vypočuli sme si príbehy priamych účastníkov. Kedykoľvek zablúdime mysľou na miesta exkurzie, v hlavách sa objaví myšlienka „Prečo?“ „Ako sa toto mohlo odohrať?“ „Ako toto môže urobiť človek človeku?“