Gymnázium Stropkov

„Bohatí alebo chudobní“

Vo všeobecnosti prevláda názor, že mladí ľudia nevedia správne hospodáriť so svojimi peniazmi. Ale je tomu tak, aj v prípade, nás, gymnazistov?

Vo štvrtok 22. novembra sme strávili, my tretiaci na gymnáziu, dve vyučovacie hodiny trochu inak, pretože počas týchto hodín sa pre nás konala 1. lekcia Finančnej akadémie s názvom „Bohatí alebo chudobní“.

Nečakali sme, že nás tak zaujme a už vôbec nie, že nás to dokonca bude baviť. Aktívne sme sa zapájali, odpovedali na otázky a riešili modelové situácie. Na konci sme zistili, že to s našimi vedomosťami v oblasti financií vôbec nie je až také zlé, ako si niektorí možno mysleli. 

Sme naozaj radi, že sme takéto vzdelávanie mohli absolvovať. Ocenili sme priateľský postoj zo strany prednášajúceho, veľa sme sa naučili, dozvedeli ale i nasmiali.

Sofia Klebanová, Barbora Zakovičová, (III.A)