Gymnázium Stropkov

PROTIDROGOVÁ VÝCHOVA

   

V dňoch 23.11. – 29.11.2018 sa študenti  Gymnázia v Stropkove zapojili do riešenia vedomostného kvízu  v rámci projektu „Nebuď otrok drog 5“. Cieľom súťaže bolo informovať študentov o rizikách spojených s užívaním návykových látok. Aj takýmto spôsobom sa snažíme prispieť k vytváraniu protidrogového postoja. Za poskytnutú možnosť ďakujeme Tlačovej agentúre SR, ktorá tento projekt  realizovala s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR.