Gymnázium Stropkov

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

  

Dňa 28.11.2018 sme sa my, žiaci tretieho ročníka Gymnázia v Stropkove, zúčastnili  divadelného predstavenia v budove Historickej radnice v Košiciach v podaní TNT Theatre Britain. Hra z názvom Pygmalion od J. B. Shawa je celosvetovo známou, najmä ako povinné čítanie pre stredné školy. Nie je tamjomstvom, že povinné čítania sú v dnešnej dobe pre väčšinu študentov skôr trestom ako čitateľským zážitkom, no naši učitelia predsa prišli na spôsob, ktorým nám dokázali, že aj my sa občas mýlime. Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Celé herecké obsadenie predstavenia bolo anglické,  teda mali sme možnosť vidieť viac-menej originál a taktiež zistiť, ako na tom s tým anglickým jazykom naozaj sme. S porozumením bol miestami problém , hlavne v prvej časti, keďže hlavná postava príbehu používala starý dobový dialekt. V druhej časti to už bolo oveľa lepšie a zužitkovali sme to, čo nám hodiny anglického jazyka doposiaľ dali. Výlet v doprovode našich vyučujúcich anglického jazyka RNDr. Ľ. Reiterovej a Mgr. I. Zakovičovej sme zakončili krátkym  poznávaním predvianočných Košíc, obohatení o kúsok klasiky, staroanglickej kultúry a príjemného zážitku.

 Mária Šmajdová, III.B