Gymnázium Stropkov

ČERVENÉ STUŽKY

 

 

 

  

Červená farba sa v našich predstavách spája najmä s láskou, ale je aj farbou krvi. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. 

 

Aj preto sa v týždni od 26.11. – 30.11.2018 študenti Gymnázia v Stropkove rozhodli znovu zapojiť do 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Táto kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou. 

Na hodinách Umenia a kultúry si žiaci spoločne premietli filmy: Anjeli, Príbehy anjelov a In your face, ktoré podporujú filozofiu kampane. Dňa 30.11.2018 rozdávali študentky na chodbách gymnázia červené stužky ostatným spolužiakom, ktorí takto ich pripnutím vyjadrili svoju solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Tohto roku naše študentky prvýkrát vyrazili s červenými stužkami aj von do mesta, kde šírili posolstvo červenej stužky aj medzi ostatných ľudí. 

Kampaň má naučiť pozerať sa na problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.