Gymnázium Stropkov

Projekt „Hrou proti AIDS“ na našom gymnáziu

 

Dňa 18.12.2018 sa naši druháci zúčastnili projektu „Hrou proti AIDS“, ktorý pravidelne už niekoľko rokov na našej škole organizuje Úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku. Ide o projekt primárnej prevencie voči ochoreniu AIDS, ktorý prebieha na celom Slovensku a ktorého cieľom je poskytnúť mladým ľuďom základné informácie o tomto ochorení a o spôsoboch prevencie.

 

Pracovníčky ÚVZ zo Svidníka podali žiakom počas 90 minút netradičným a zážitkovým spôsobom základné informácie o spôsobe prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS ako aj ďalšími pohlavne prenosnými infekciami, o ochrane pred nežiadúcim otehotnením a o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových situáciách. 

Projekt bol realizovaný prostredníctvom piatich stanovíšť, kde žiaci napríklad vyjadrovali pocity a situácie pomocou „reči tela“, alebo im bola poukázaná fiktívna osoba trpiaca HIV vírusom, kde cieľom bolo docieliť toleranciu a pochopenie voči chorým ľuďom a iné.

Z akcie si žiaci odniesli veľa nových a užitočných informácií do života. Veľká vďaka patrí pracovníčkam ÚVZ zo Svidníka za ich citlivý, netradičný, hravý ale zároveň poučný prístup k našim žiakom.