Gymnázium Stropkov

Milí naši podporovatelia,

ďakujeme, že pomáhate tam, kde to má zmysel. Za obdobie od septembra do decembra 2018 sme nazbierali 25 vriec, ktoré sme odviezli na zberné miesto firmy HorebPET v Košiciach.

Zber PET vrchnáčikov pokračuje aj v roku 2019.