Gymnázium Stropkov

„Dobrý hospodár a zlý hospodár“

   

Posledný februárový týždeň sme sa všetci žiaci tretieho ročníka už po druhýkrát zúčastnili dvojhodinovej lekcie zameranej na rozvoj finančnej gramotnosti, tentokrát s názvom „Dobrý hospodár a zlý hospodár “. Počas tejto lekcie sme si mohli na vlastnej koži vyskúšať hospodárenie s peniazmi. Hodina lekcie sa niesla v duchu diskusie a skupinovej práce s pracovnými listami. Pri plnení úloh sme  používali nielen vedomosti z matematiky, ale dostávali sa aj do situácií z bežného života, ktoré sme museli riešiť. Spoločne sme sa dopracovali k záveru, že pri zaobchádzaní s peniazmi musíme byť dôslední a zodpovední. Určite si každý jeden z nás odniesol aj mnoho užitočných rád do budúcnosti. Lekcia bola veľmi zaujímavá a inšpirujúca pre nás všetkých. Na záver mali školitelia pripravený krátky animovaný film, ktorým nám študentom ešte viac priblížili svet financií. Veľmi pekne ďakujeme za prednášku a taktiež školiteľom z Finančnej akadémie, ktorí si už po prvom stretnutí, ktoré bolo  v novembri, získali svojim prístupom všetkých študentov. 

Študentky III.B