Gymnázium Stropkov

Finančná sloboda

 

 

 

 

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti mali možnosť finančne vzdelávať prostredníctvom interaktívnej stolovej hry Finančná sloboda, ktorú už štvrtý rok v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko hráme na našej škole. 

 

Cieľom hry je naučiť študentov orientovať sa na finančnom trhu, robiť správne rozhodnutia, myslieť na svoju budúcnosť  a predísť tak finančným problémom. V mesiacoch marec a apríl si túto hru zahrali vybrané štvorčlenné tímy z jednotlivých tried. Víťazi triednych kôl sa potom v máji stretli vo finálovom školskom kole, kde si mali možnosť opäť zahrať túto hru a prežiť tak rôzne modelové situácie, pri ktorých mali rozhodovať o svojich financiách. Počas hry sa nielen dobre pobavili, ale aj naučili spoznávať riziká a riešiť problémy, ktoré v živote môžu nastať. Prví traja najúspešnejší žiaci boli ocenení aj peknými vecnými cenami od spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko. 

Poďakovanie patrí aj jej zástupcom, pánovi Mariánovi Sahajdovi a Martinovi Malešovi, za ich čas a cenné rady, ktoré dávali študentom počas hry. Veríme, že naša spolupráca s nimi bude pokračovať aj v budúcom školskom roku, aby sme mohli aj takouto formou spestriť našim študentom finančné vzdelávanie na našej škole a naďalej zvyšovať ich finančnú gramotnosť.