Gymnázium Stropkov

Gymnazisti a Biela pastelka 2019

Dňa 20.9.2019 sa na Slovensku uskutočnila verejno-prospešná zbierka Biela pastelka. Ide o zbierku, ktorá je verejnosti vo všeobecnosti známa, či už z médií alebo prostredníctvom jej ambasádorky Adely Vinczeovej. Hlavným poslaním tejto zbierky je vyzbierať dostatok finančných príspevkov na podporu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. S radosťou sa do tejto zbierky zapojilo aj naše gymnázium.

 

My ako dobrovoľníci sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu života tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Zrak je jeden z najdôležitejších zmyslov, ktorými človek vníma svet okolo seba. Zdravé oči nám dovoľujú žiť plnohodnotný život. V plnej miere si však jeho význam uvedomujeme až pri trvalejších poruchách. Preto sme sa maximálne snažili vyzbierať čo najviac peňazí a podporiť tak hlavné poslanie tejto zbierky. Mohli ste nás stretnúť v uliciach, na úradoch alebo vo vybraných obchodných reťazcoch Stropkova a taktiež v priestoroch našej školy. Ani my, ani ľudia, ktorí prispievali, sa nedali odradiť chladným a upršaným počasím. Väčšina oslovených ľudí nás okrem svojich príspevkov obdarovala aj svojím úsmevom a milými slovami. Potešili sa aj malé detičky s mamičkami. Niektorí ľudia boli natoľko oslovení, že si po príspevku do pokladničky s nami vytvorili aj príjemnú spomienku v podobe fotografie. Ďakujeme, že ste tento deň spravili o niečo krajší  

Všetci sme svoje sily spojili dokopy a opäť sme sa presvedčili, že spolupatričnosť medzi ľuďmi ešte stále existuje. 

Adrián Roba, Júlia Kmiťová

Gymnázium v Stropkove