Gymnázium Stropkov

„Bohatí alebo chudobní“

 

 

 

V stredu 13. novembra 2019 strávili študenti III. A a III. B triedy prvé dve vyučovacie hodiny trochu inak, a síce absolvovaním 1. lekcie Finančnej akadémie s názvom „Bohatí alebo chudobní“. Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách. Tretiaci sa aktívne zapájali do diskusie, odpovedali na otázky a riešili konkrétne modelové situácie z reálneho života. Ocenili priateľský postoj zo strany prednášajúcich , ale hlavne to, že sa veľa  naučili a dozvedeli o tom ako správne hospodáriť so svojimi peniazmi. Všetci sa zhodli v tom, že to bola veľmi zaujímavá a zábavná forma vzdelávania z oblasti finančnej gramotnosti a že sa tešia na ďalšie lekcie, ktoré ich ešte v tomto školskom roku čakajú.

Mgr. M. Sahajdová, koordinátor FG