Gymnázium Stropkov

Aby bolo deti počuť...

Žiaci na Slovensku opäť robili hluk. Už po šiestykrát sa rozbubnovali, aby upozornili na problematiku týrania a zneužívania detí v akejkoľvek forme a zároveň na prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.   Tento rok sa zapojilo aj naše Gymnázium v Stropkove za výdatnej podpory ZŠ Konštantínovej. Na príprave akcie sa podieľali aj junior ambasádori z  projektu EPAS - Ambasádorskej školy EP. 

 

Gymnazisti na chvíľku odhodili učebnice, schmatli hrnce, varešky, plastové fľaše, skrátka všetko, s čím sa dá narobiť poriadny „rámus“, aby na námestí spolu s deťmi zo základnej školy upovedomili verejnosť o dôležitosti ochrany detí pred násilím. Aby bolo každému jasné, že tento problém je stále živý a zaslúži si zvýšenú pozornosť. A ak je to niekomu ľahostajné, potom vedzte, že nám nie, pretože deti sa nemôžu brániť, ale spoločnými silami im môžeme poskytnúť podporu, ktorú tak veľmi potrebujú.  

Táto akcia sa začala krátkym príhovorom študentky nášho gymnázia, ktorá nám vysvetlila akej problematiky sa daná akcia týka a komu je venovaná. Neskôr sme si vypočuli  hudobnú kreáciu  žiakov gymnázia, ktorí nám predviedli svoje hudobné zručnosti na hudobných nástrojoch. Následne sme si všetci spoločne zabubnovali a zatancovali. Malé deti boli obdarované omaľovánkami a farbičkami, okoloidúci dospelí dostali od nás informačné letáky. Poslednú minútu sme venovali hlasnému bubnovaniu na všetky nástroje tak, aby nás  celý Stropkov počul, že pred danou problematikou nezatvárame svoje oči. 

Sofia Klebanová IV.A

Adrián Roba III.B