Gymnázium Stropkov

Veľké deti majú pomáhať tým menším

V predvianočnom období sú ľudia akosi prirodzenejšie radostnejší. Častejšie sa navštevujú, na uliciach vídať úsmev náhodných okoloidúcich, nie sú lakomí na milé slovo. No asi najkrajšou ľudskou vlastnosťou, ktorá sa v týchto dňoch štedro prejavuje, je chuť pomáhať.

 

   Tento pocit sme zažili aj my, študenti Gymnázia v Stropkove. Ako dobrovoľníci sme sa pod vedením Mgr. Anny Gonosovej zapojili do dobročinnej verejnej zbierky na pomoc deťom s názvom Hodina deťom. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Už 21 rokov ju organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Zbierka podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými - úctu k sebe aj iným, pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením, inovácie vo vzdelávaní a budovanie bezpečného prostredia pre deti.

Náš príbeh pomoci sa začal písať ráno vo štvrtok 14.11.2019, kedy sme sa s veľkým srdcom, úsmevom na tvári a s úprimnou radosťou vybrali do ulíc Stropkova.  S hrdosťou sme sa po našom meste pohybovali so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga. Odhodlane sme išli podporiť naše deti, pretože vieme, že aj keď urobíme niečo malé, detská  radosť bude veľká. S týmto presvedčením sme oslovovali množstvo ľudí. Sme veľmi radi, že väčšina z nich boli pevne rozhodnutí podporiť správnu vec. Spoločnými silami sme vyzbierali sumu, ktorá pomôže zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí Slovenska. Náš príbeh pomoci sme ukončili obohatení o nové skúsenosti, o milé slová, o dobré pocity a zároveň sme sa utvrdili v tom, že veľké deti majú pomáhať tým menším. Veríme, že sme takouto formou pomohli tým, ktorí sú budúcnosťou našej krajiny – našim deťom. Ďakujeme.

 

Martina Kopčáková

 

Gymnázium v Stropkove