Gymnázium Stropkov

Rozvoj finančnej gramotnosti

Dňa 24.1. 2020 mali žiaci III. A triedy možnosť vyskúšať si hru pod názvom Finančná sloboda. Pod vedením certifikovaných lektorov, p. Mariána Sahajdu a Mgr. Martina Maleša so spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, sa oboznámili s pravidlami tejto hry a so všetkým, čo so sebou prináša. Úlohou tohto projektu bolo, aby sa žiaci naučili efektívne zaobchádzať s peniazmi a stať sa finančne nezávislými. Vžili sa do situácie členov rodiny, kedy museli čeliť rôznym nástrahám a snažili sa z nich nájsť východisko. Museli sa rozhodnúť, ako sa v daných situáciách zachovajú, čo so sebou prinášalo určité výhody a nevýhody. Hra žiakov zaujala, zabavila a naučila základné pravidlá finančného sveta. Veľké vďaka patrí všetkým organizátorom tejto akcie a pani riaditeľke za umožnenie tohto skvelého dňa.