Gymnázium Stropkov

AJ MEDZI NAMI SÚ HRDINOVIA DNEŠNÝCH DNÍ

V čase, kedy sa presne nevie ako budú maturitné skúšky vyzerať, dvaja naši žiaci už skúšku dospelosti absolvovali. Dovolím si povedať, že ju absolvovali na výbornú. Zareagovali na výzvu Nemocnice vo Svidníku a prihlásili sa ako dobrovoľníci.

MAROŠ LITECKÝMONIKA SEJKOVÁ sme pyšní, že ste žiakmi našej školy. Ďakujeme VÁM, že sme si mohli prečítať jednu krásnu správu:Vážená pani riaditeľka,

ďakujeme Vám za uvoľnenie Maroša a Moniky z vyučovania z dôvodu dobrovoľníckej pomoci v nemocnici vo Svidníku. Veľmi zodpovedne a s odhodlaním nám pomáhali od rána až doteraz. Trpezlivo a s pokorou prijímali reakcie pacientov a návštevníkov nemocnice, ktoré boli, povedzme si pravdu, niekedy až nepríjemné. Správne usmernili a pomohli mnohým, ktorí nevedeli nájsť jediný vstup do nemocnice. Maroš a Monika sú vôbec prví dobrovoľníci zo skupiny dobrovoľníkov Krajší deň, ktorí boli ochotní vypýtať sa zo školských povinností a prísť skoro ráno pomáhať. Ešte raz úprimné ĎAKUJEME. Máte skvelých študentov 

S úctou a 

S pozdravom

Ivana Vojtašeková
Sociálny pracovník a koordinátor dobrovoľníckeho centra
Svet zdravia, a.s.

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník