Gymnázium Stropkov

iBobor 2020

Informatická súťaž iBobor začala písať svoju históriu už v roku 2004 v Litve. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov. V tomto školskom roku sú zatiaľ známe iba štatistiky zo Slovenska:  Na Slovensku sa tohtoročnej súťaže iBobor zúčastnilo sa 55 064 súťažiacich z 804 škôl vrátane našich žiakov a našej školy. 

Aké boli naše výsledky? 

Ešte predtým je treba pripomenúť, že prvýkrát v histórii súťaže naši žiaci realizovali súťaž v domácich podmienkach a môžeme tvrdiť, že až na výnimky skutočne zodpovedne. Celkovo išlo o 102 žiakov od prvého po štvrtý ročník a 15 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi. Potešujúce je, že zabrali najmä prváci a aj tretiaci. Výsledky druhákov sú štandardné.  Štvrtáci bohužiaľ nevyužili svoj potenciál naplno. 

V hodnotení jednotlivcov vynikli predovšetkým prvák Lukáš Milan Ivančo a druhák Marcel Perát s percentilom 96! Skutočne pozoruhodný výkon. Z dievčat si zaslúži pochvalu  Alexandra Sidorjaková s dosiahnutým percentilom 92.

Zoznam ďalších úspešných riešiteľov: Jozef Sasarák, Samuel Bučko, Pavol Bobak, Patrik Durkoš, Matúš Semančík, Rebecca Dzurjová, Karin Kostíková, Karolína Štofirová, Anna Mária Harajdová, Dominik Tadeáš Senaj, Samuel Sokol a Eduard Paňko. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím zodpovedným prístupom pomohli zrealizovať túto súťaž aj podmienkach neutíchajúcej pandémie. Blahoželáme úspešným riešiteľom, ale aj ostatným, ktorí prekonali čo i len sami seba.

 

Dovidenia pri iBobrovi na budúci rok.