Gymnázium Stropkov

Trojnásobný úspech na republikovej úrovni

Celoštátna fotografická súťaž AMFO 2013 má za sebou už aj najvyššie kolo. Bohaté zastúpenie prác našich študentov na okresnom a krajskom kole prinieslo ovocie aj na celoštátnej úrovni. Dnes už náš bývalý študent ( v čase  začatia súťaže žiak IV.B) sa na republikovej úrovní predstavuje dvoma prácami: "Svetlá budúcnosť?" a  "Beznádej". Eva Ďurajková, žiačka III.B  sa prebojovala s fotografiou "Keď všetko neživé ožíva".  

Tri práce na najvyššej úrovni to je zatiaľ najviac, čo sa naším študentom doteraz podarilo. Potešujúce je, že po odchode Kristiána Babjára, na jeho úspešnú cestu nastúpila ešte len čerstvá tretiačka Eva Ďurajková. 

 

Blahoželáme  a dúfame, že to nebude jediný úspech našich študentov na celoštátnej úrovní v začínajúcom sa školskom roku.

 

Eva Ďurajková: Keď všetko neživé ožíva