Gymnázium Stropkov

Hviezdy nad hlavou

            Netradičnú hodinu fyziky prežili žiaci kvinty, I.A a I.B, keď v jeden deň vymenili školské lavice za prednáškovú miestnosť  prešovského planetária.

            

             Náučný film žiakom priblížil svet planét, mesiacov, komét a jednej hviezdy slnečnej sústavy od mytologických predstáv až po výsledky moderného výskumu.

 

 

            V druhej časti sa žiaci usadili do pohodlných kresiel planetária, miestnosť sa ponorila do tmy a žiaci sa cítili ako po západe Slnka. Okrem planét, najjasnejších hviezd a známych súhvezdí mali priamo nad svojimi hlavami najznámejšie galaxie, hmloviny a hviezdokopy. Dozvedeli sa, prečo vidíme Mesiac vo fázach, jednoduchou formou bol vysvetlený jav zatmenia Mesiaca a mnoho ďalších zaujímavých informácií z nočnej oblohy.